barentshavet

Tredjeparts inspeksjon og sertifisering

Kontakt oss

BERGEN:

Tor Henning Vågenes
Operation Manager
t. +47 934 06 057
thv@kolos.no

Terje Bjørge
Operation Manager
t. +47 403 32 233
tbe@kolos.no

STAVANGER:

Frode Austdal
Area Manager
t. +47 958 88 008
frode@kolos.no

KOORDINATOR:

t. +47 489 92 073
inspection@kolos.no

Besøk oss

Besøksadresse - Stavanger:
Skvadronvegen 29
4050 Sola

Besøksadresse - Bergen:
Mjåtveitflaten 25
5918 Frekhaug

Vakttelefon

+47 905 80 510

Kolos Group AS

Generelt

Kolos er sertifisert til å inspisere og sertifisere følgende: 

 • Alle typer kraner, inkludert offshore kraner og andre løfteinnretninger som brukes til løfting av last

 • Alle typer containere, skids, bjelker, løfteøyer og annet løfteutstyr

 • Alle typer av stillas

 • Alle typer av personløftere

 • Alle typer av gravemaskiner, hjullastere etc.

 • Alle typer av vugger

Som et S1 sakkyndig selskap, har vårt selskap rett til å sertifisere nye produkter samt ombygging, modifikasjoner m.m. av det ovennevnte utstyret.

Løfteinnretninger

 • GX

 • TX

 • ETC

Skip og Offshore kraner

 • A1 – Nysertifisering

 • B1 - resertifisering

Fartøygodkjenning

 • Fiskebåter opp til 15 meter

 • Arbeidsbåter opp til 15 meter

Oppdrettsanlegg

 • Inspeksjon og sertifisering av Oppdrettsanlegg

NDT

 • MPI ETC..